Tutustu 

Rosen terapia                           

on fysioterapeutin kehittämä psykofyysinen, erityiseen, läsnäolevaan kosketukseen perustuva hoitomuoto. Se rentouttaa, lisää ymmärrystä omista tunteista, tarpeista ja reagointitavoista. Se vapauttaa vanhoista, usein tiedostamattomista taakoista, joita lihasjännityksinä kannamme kehoissamme ja vähentää stressiä.

Vaikeissa elämäntilanteissa keho reagoi jännittymällä. Lihasjännitys painaa kipeät, vaikeasti käsiteltävät asiat pois tietoisuudestamme selviytyäksemme.

Pidempään jatkuessaan nämä jännitykset alkavat kuitenkin haitata jokapäiväistä elämäämme ja rajoittaa vapauttamme.

Pehmeällä Rosen-kehokäsittelyllä on mahdollisuus saada syvä yhteys kehoon ja jännityksen taustalla vaikuttaviin tiedostamattomiin tunteisiin ja syvälle painettuihin kokemuksiin.

Lihaksia käsitellään lempeällä, kuitenkin tuntuvalla tavalla. Kehon reaktiot ja asiakkaan omat tuntemukset määrittelevät käsittelyn voimakkuuden.

Hoidon aikana terapeutti tekee havaintoja ja kuvaa sanallisesti kehon reaktioita kosketukseen ja puheeseen. 

Terapeutin hyväksyvä läsnäolo ja tuki avautumisprosessissa luovat turvallista tilaa tunteiden kohtaamiselle.

Rosen-terapia sopii hyvin myös psykoterapian rinnalle tai terapian päättyessä. Jos sanoilla ei päästä eteenpäin terapiaprosessissa, voi kehollinen käsittely auttaa.

Erityisesti silloin, kun on kyse elämänvaiheesta, jota sanat eivät tavoita, voi kehollinen kohtaaminen olla ainut tie eteenpäin.

Rosen-terapiaa suosittelevat myös monet psykoterapeutit.

Tule Rosen-terapiaan

 • kun kärsit kivuista ja jännityksistä
 • kun olet stressaantunut
 • kun elämästä puuttuu iloa ja rentoutta
 • kun tarvitset tukea elämän muutoskohdissa
 • kun jännittäminen haittaa elämääsi
 • kun tunteet lukitsevat kehoasi
 • kun haluat selkeämpää yhteyttä kehoosi
 • kun muut kehohoidot eivät tuota tulosta
 • kun haluat lisätä itsetuntemustasi

Rosen-terapiaa tarjoaa Reija Suntio. Varaa aikasi 


Osteopatia

Osteopatia on manuaalinen eli käsin tehtävä hoitomuoto, jonka tarkoituksena on kehon rakenteellisten ja toiminnallisten häiriö- ja kiputilojen tutkiminen, hoito ja ennaltaehkäisy. 

Hoidossa tavoitteena on selvittää oireiden syyt ja hoitaa ongelmien aiheuttaja.
Hoito kohdistetaan pehmytkudoksiin, lihaskalvoihin ja luisten rakenteiden nivelalueisiin. Pehmytkudoksia käsitellään hierontaottein ja nivelalueita liikuttamalla niitä laajemmalla tai suppeammalla liikkeellä. Sen lisäksi käytetään myös painalluksia ja venytystekniikoita.

Hoito on hyvin kokonaisvaltainen. Sillä pyritään saamaan keho auttamaan itse itseään. Hoito suunnitellaan aina asiakkaan tilanteen mukaan ja hoitokerrat riippuvat hoidettavan vaivan laadusta. Joskus akuuttiin vaivaan voi riittää 1-3 kertaa, mutta pidempikestoiset kiputilat voivat vaatia useampia kertoja.

Tule osteopaattiseen hoitoon jos kärsit 

 • lihas- ja nivelkivuista
 • iskiasvaivoista tai muista hermopinteistä
 • päänsärystä
 • fyysisistä jännityksistä
 • huimauksesta
 • toiminnallisista esim. hengitykseen ja ruuansulatukseen liittyvistä ongelmista
Osteopatiaa tarjoavat Ilpo Rautio, Heikki Hämäläinen ja Leila Kenttä.  Varaa aikasi

VoiceWell-hoito

VoiceWell-hoito on äänentuottoon, hengittämiseen, purenta- ja nielemisongelmiin käytetty hoitomuoto. Se sisältää erilaisia manuaalisia hoitomenetelmiä, esim. perinteistä tai mobilisoivaa hierontaa, faskia- eli sidekudos- ja nivelkäsittelyä.

Hoidossa keskitytään erityisesti rintakehän, niskan, kaulan, kurkunpään, purentalihasten, leukanivelen sekä kielen käsittelyyn. Myös selkä, lantio ja kädet huomioidaan.

Hoito sopii kenelle tahansa kehon perushuolloksi. Erityisesti siitä hyötyvät purennan- ja äänenkäytön ongelmista kärsivät.

Hoitoa suositellaan erityisesti ääniammattilaisille, kuten laulajille, opettajille, luennoitsijoille, papeille ja myyjille tai kenelle tahansa, joka käyttää paljon ääntään työssään tai harrastuksissaan.

Tule VoiceWell-hoitoon, jos haluat

 • helpottaa äänentuottoasi tai hengitystäsi
 • vähentää purentalihasjännityksiä ja niistä aiheutuvia kiputiloja
 • huoltaa kehoasi työkyvyn ylläpitämiseksi
 • lisätä tietoisuutta omasta kehosta ja äänentuottotavasta

VoiceWell hoitoja tarjoaa Leila Kenttä. Varaa aikasi


Klassinen hieronta

Hieronta on pehmytkudosten systemaattista käsittelyä, jolla voidaan vaikuttaa lihas-, hermo-, luusto-, imukudos-, verenkierto- ja ruoansulatusjärjestelmään joko suoraan tai epäsuorasti.  Hieronta palauttaa sekä fyysistä että henkistä tasapainoa.

Tule hierontaan jos

 • kärsit lihaskivuista, kroonisista kivuista tai hermopinteistä
 • sinulla on päänsärkyä, joka tuntuu johtuvan esim. niska-hartiajännityksistä
 • kaipaat leikkauksen tai pehmytkudosvamman jälkihoitoa
 • sinulla on Si-nivelen kiputila, iskias tai piriformis-syndrooma
 • jäätynyt olkapää tai muu olkapään kiputila vaatii hoitoa
 • tarvitset nivel- ja nivelsidevamman jälkihoitoa
 • kaipaat kehoosi lisää joustavuutta
 • haluat rentoutua

Klassista hierontaa tarjoavat Mari Huusari-Kujala ja Heikki Hämäläinen.  Varaa aikasi

Vauvahieronta

Myös vauvat nauttivat hellävaraisesta hieronnasta ja saavat siitä samoja hyötyjä kuin aikuiset perinteisestä hieronnasta. Vauvahieronta sopii kaikille vastasyntyneistä aina leikki-ikään asti.
Koska suolisto ja hermojärjestelmä ovat yhteydessä toisiinsa, rentouttavalla hieronnalla on saatu apua vauvan
 • unihäiriöihin
 • vatsavaivoihin
 • koliikkiin, itkuisuuteen
 • levottomuuteen
 • infektiokierteeseen
 • kasvukipuihin
Vauvahieronta tukee vauvan oman kehon hahmottamista ja vahvistaa sekä syventää lapsen ja vanhemman välistä suhdetta.
Käynnillä hierotaan vauva sekä opastetaan vanhemmat vauvahierontaan. Tarvittaessa saa myös imetysohjausta. 

Vauvahierontaa ja hieronnan ohjausta saat Mari Huusari-Kujalalta. Varaa aikasi


Kraniosakraalihoito

Hoito on pehmeä ja syvälle vaikuttava terapiamuoto, jonka vaikutus perustuu craniumin (kallon) ja sacrumin (ristiluun) välillä olevaan aivoselkäydinnesteeseen sekä selkäydintä ympäröiviin ja suojaaviin kalvoihin. Nesteen moitteeton kulkeminen on edellytys hermoston oikealle toiminnalle, tasapainoiseen hormonitoimintaan ja hyvään nestevirtaukseen muualla kehossa.
Terapeutin hoito-ote on kevyt ja kehon rytmiä kuunteleva, jonka asiakas kokee hyvin rentouttavana.
​Hoito edellyttää hoitajalta ihmisen käsittämisen kokonaisuutena.

Kraniosakraalihoidolla hoidetaan

 • hermokipuja, lihaskipuja
 • keskushermoston häiriötiloja
 • fibromyalgiaa
 • selän, niskan ja kallon alueen ongelmia (skolioosi, hammas- ja purentaongelmat, tinnitus)
 • ortopedisia, eli luuston ja tukikudosten ongelmia
 • oppimisvaikeuksia
 • stressiä, post-traumaattista stressiä, unettomuutta
 • vatsaoireita -kramppeja, ruoansulatushäiriöitä

Tarvittaessa, yksilöllisen hoitotavoitteen huomioon ottaen käytetään lisänä kalvojen kautta sisäelimiin vaikuttavaa Visceralis-tekniikkaa.

Kraniosakraalihoitoja antaa Mari Huusari-Kujala. Varaa aikasi 


Hengitysterapia 

Hengitysterapia on psykofyysinen hoitomuoto, jossa käytetään kehollisia menetelmiä auttamaan epätasapainoista hengitystä. 

Terapiassa opetellaan rentoutumista, tietoista läsnäoloa sekä itsensä rauhoittamista mielikuvien ja sanojen avulla. Opetellaan tunnistamaan ajatusten, tunteiden ja asenteiden vaikutusta omaan hengitykseen ja ruumiintuntemuksiin.

Harjoitusten myötä tietoisuus hengityksestä sisäisenä rauhoittelijana vahvistuu. 

Hengitysterapia voi toimia myös jämäköittäjänä elämän muutostilanteissa. Se tasapainottaa hengitystäsi, rauhoittaa ja vahvistaa kykyäsi säädellä tunteitasi, selkiyttää omia rajojasi ja antaa keinoja vaikeista tilanteista selviytymiseen.

Tule hengitysterapiaan jos

 • kärsit astmasta
 • olet taipuvainen hyperventilaatioon eli liikahengittämiseen
 • jos hengityksesi tuntuu vajaalta tai muuten epätasapainoiselta
 • jos palleasi on usein jännittynyt
 • jos kärsit ahdistuneisuudesta
 • jos tunteiden säätely on sinulle haasteellista

Hengitysterapiaa tarjoaa Reija Suntio Varaa aikasi

Kirjallisuusterapiaohjaus

Terapeuttinen kirjoittaminen tarjoaa luovia keinoja erilaisten elämänhaasteiden käsittelyyn kirjoittamalla. Se ei vaadi mitään harrastuneisuutta kirjoittamisen suhteen, pelkkä kirjoitustaito riittää. Kirjoittamisessa ei huolehdita edes oikeinkirjoituksesta, vaan tarkoitus on kirjoittaa vapaasti virtaavaa tekstiä, joka on omiaan viemään tietoisen mielen alle.

Terapeuttinen kirjoittaminen on voimakas itsetuntemusta ja itseymmärrystä lisäävä menetelmä. Sitä voi sanoa syvälle omaan peiliin katsomiseksi. Joskus ihan konkreettisesti peiliin katsomalla ja kirjoittamalla voi päästä käsiksi olennaiseen.

Työskentelyn pohjana eli sytykkeenä voidaan omien tekstien ja kehontuntemusten lisäksi käyttää valmiita tekstejä, kuten runoja, romaaneja lehtiartikkeleita, kuvakortteja, valokuvia, maalauksia, piirustuksia, värejä, maisemaa ja luonnon elementtejä, eli melkeinpä mitä tahansa.

Tämänkaltainen työskentely avaa uusia näkökulmia. Se auttaa katsomaan kauempaa ja moni asia voi kirkastua sen myötä.

Kehotietoinen kirjoittaminen on yksi Reijan tyyleistä tehdä kirjoitusterapiaa. Siinä kehontuntemukset otetaan huomioon liki kaikissa harjoituksissa tavalla tai toisella. Se on kehon syvää kuuntelemista, hiljentymistä kehon tuntemusten ja viestien äärelle, joskus levossa, toisinaan liikkeessä ja usein myös vuorovaikutuksessa. Se voi olla dialogia kehon osien kanssa tai äänen antamista tuntemuksille, jotta kuulisit syvemmin.

Oman ja joidenkin asiakkaitteni kokemusten mukaan suhde kipuihin ja muihin kehollisiin haasteisiin voi muuttua kehotietoisen kirjoittamisen myötä. Se voi toimia lääkkeen tavoin. Se auttaa myös solmimaan lempeää ystävyyttä oman kehon kanssa.

Kirjoittaminen parhaimmillaan on kuin viisas ystävä, joka on puolellasi, hoivaa ja haluaa vain parastasi. Se auttaa saamaan kosketuksen omiin todellisiin tunteisiisi ja monesti siinä tulee kirjoittaneeksi sen rehellisimmän totuuden itsestään ja omista tunteistaan.

Kirjoittaminen, etenkin ryhmässä voi myös auttaa löytämään omat rajat ja huolehtimaan niistä.

Katso Kurssit, niin näet, milloin on seuraava mahdollisuus liittyä ryhmään tai tulla lyhyemmälle kurssille. Mahdollisuus on myös yksilöohjaukseen. Varaa aikasi Reijalta.


Mindfulness-ohjaus

Yksilö tai ryhmäohjauksena toteutettava rentoutus- ja stressinsäätelyohjelma, jossa harjoitellaan suuntaamaan huomio käsillä olevaan hetkeen. Harjoituksessa mieli rauhoittuu, stressihormonituotanto vähenee ja aivojen onnellisuutta säätelevät osat vahvistuvat.

Lisäksi on mahdollista tulla tietoiseksi omista, joskus haitallisistakin ajattelu- ja reaktiomalleista ja harjoittamisen myötä kokea niiden muuttuvan. Myötäinen suhde itseen vahvistuu.

Menetelmää käytetään paljolti erilaisissa valmennuksissa ja kognitiivisen terapian osana ja sen on todettu helpottavan tehokkaasti mm. masennusta, ahdistuksen tunteita ja stressiä.

Mindfulness kulkee mukana myös Reijan hoidoissa ja terapioissa monella tapaa, joskus kotitehtävinä ja toisinaan yhdessä vastaanotolla harjoiteltavina taitoina. 

Kysy lisää tai varaa aikasi Reija Suntiolta